Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Nytt barnehageår

De første seks ukene om høsten er hos oss tilvenningsperiode. Det er nye barn og barnesammensetninger, noen har skiftet avdeling og et nytt felleskap skal dannes. I år er det mindre endringer i personalgruppen og vi har en solid sammensetning av medarbeidere med god erfaring og høy kompetanse. Vi gleder oss til å ta fatt på et år med nye muligheter og utfordringer sammen med flotte barn og engasjerte foreldre.