Fanatunet barnehage, en helt enestående barnehage!

Fanatunet barnehage SA rundet 15 år høsten 2017. Barnehagen ble etablert i 2002, av foreldre i nærområdet. Barnehagen har siden den gang endret navn to ganger, og har fra 2008 hatt navnet Fanatunet Barnehage. Barnehagen eies fremdeles av foreldrene ved at hver familie kjøper en andel i barnehagen når de får plass hos oss. Vi som jobber i Fanatunet barnehage er stolte over å få jobbe i en enestående, foreldreeid barnehage.

Fanatunet barnehage ligger på Kirkebirkeland, på toppen av Birkelandsbotn. Her har vi gode muligheter for turer og utflukter, og vi ligger godt tilbaketrukket fra den trafikkerte Osvegen E39.

Vi har fire avdelinger, to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger.

Vi har et godt kvalifisert personale med solid utdanning og erfaring.

Vi er en matpakkefri barnehage, det vil si at vi serverer alle måltider i barnehagen. Vi har fokus på at frukt og grønnsaker skal være en naturlig del av alle måltid.

For noen år siden arbeidet personalet i Fanatunet barnehage i samarbeid fram en visjon som er meningsfull for oss.

 «Tilhørighet og trivsel gjennom opplevelser og mestring»

Vi viser omtanke og verdsetter relasjoner og vennskap. Gjennom opplevelse og mestring skal både barn og voksne oppleve glede og humor i hverdagen.  De grunnleggende elementene i omsorg til barn danner fundamentet for å jobbe videre med barnehagens formål.

Satsningsområde

Fanatunet barnehage er først og fremst er en barnehage som jobber med hverdagen som utgangspunkt. Vi jobber tverrfaglig og har gode opplevelser som nøkkelord for både trivsel og utvikling. Lek er en viktig aktivitet for barns vekst og utvikling, og det skal alltid være rom for leken i vår barnehage. Gjennom leken får barnet erfaringer som er med på å danne grunnlag for læring.

Mål for drift av Fanatunet barnehage SA

  • Fremme et godt pedagogisk tilbud til våre brukere
  • Sikre og opprettholde god kompetanse i personalgruppen
  • Opprettholde søkermasse

Mål for det pedagogiske arbeidet

At barn opplever et inkluderende og utviklende miljø hvor de får:

- Tro på seg selv

- Erfaring med vennskap og relasjoner gjennom samhandling

- Få erfaring med å lære seg noe for å kunne det

Vårt satsningsområde er samhandling med vekt på relasjoner
og gode opplevelser gjennom lek og læring, omsorg og danning.

«Bygge på grunnleggende verdier»

Barnehagen har et tydelig samfunnsmandat, og det pedagogiske tilbudet i vår barnehage skal gjenspeile dette. Dette mandatet er nedfelt i barnehagens formålsparagraf og er utgangspunkt for vårt innhold. Når vi anerkjenner barn handler dette også om det som foregår utover her og nå situasjoner. Barna er aktive deltagende subjekter i et miljø, og barns rettigheter er definert i menneskerettighetene. På bakgrunn av dette forstår vi at barn har en ukrenkelig iboende verdighet, og at vår oppgave er å gi barna en kraft, her kan alle bidra ved å fremme gode strømninger i samfunnet.